יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
דף הבית כיתות תמונות טפסים קישורים מומלצים פינת היועצת חדר מורים יצירת קשר

הנדון : הסכמת הורים להשתתפות בנכם/בתכם באתר האינטרנט הבית-ספרי הורים יקרים, אנו רואים חשיבות רבה לפרסום פעילויות בהן נוטלים התלמידים חלק, בקרב כלל קהילת ביה"ס למטרות שונות ובאמצעים מגוונים כגון: אתר בית הספר/ עירייה, עלון בית ספרי, יצירת קליפים לאירועים, מצגות וכל מדיה נדרשת. עבורכם ההורים פרסום זה מהווה חלון, דרכו תוכלו לחוות את הפעילויות בזמנכם הפנוי בדרכים שונות. כולנו יודעים כי תמונה אחת שווה אלף מילים. עבורנו זהו אמצעי ליצירת גאוות יחידה בקרב תלמידינו - השותפים באופן פעיל בפעילויות השונות. כתובת אתר בית הספר היא: http://www.golda.ys.ksedu.co.il בהתאם להוראות של משרד החינוך האתר לא יכלול כתובות המגורים של התלמידים, מספרי טלפון או מידע אישי (ציונים, הערכות לימודיות או מידע אודות המשפחה). ברצוננו לשלב בפעילויות האתר את הנושאים הבאים: א. רישום שמות של תלמידים ב. הצגת תמונות וסרטונים קבוצתיים: באתר ביה"ס, בעיתון ביה"ס, וכן באתר סמארט סקול. ג. תוצרי למידה, הבעות דיעה ומשימות של תלמידים. ד. שימוש בקולות תלמידים. ה. שיתוף פעיל של תלמידים בפורומים ובקבוצות דיון. כדי לכלול את בנכם/בתכם בפעילויות הנ"ל עלינו לקבל את הסכמתכם המפורשת לכך. אנא מלאו את הטופס הרצ"ב, אשרו אותו בחתימתכם והחזירו לבית הספר. אם תשנו בעתיד את דעתכם ותרצו לחזור בכם לגבי הפעילויות המופיעות בטופס, כולן או חלקן, תוכלו לפנות אלינו בכתב, ונמלא את בקשתכם. בברכה, עירית זיתוני יעל אילון רכזת תקשוב מנהלת ביה"ס

 
קבצים מצורפים לכתבה: