יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
דף הבית כיתות תמונות טפסים קישורים מומלצים פינת היועצת חדר מורים יצירת קשר

תקנון בית ספר "גולדה מאיר" "החוק הוא המעניק את החופש האמיתי" ( גיתה ) התקנון שלנו הינו מסמך שחובר על ידי מורים, תלמידים והורים לפני מספר שנים ומטרתו לקיים חיים תקינים ואווירה חברתית – לימודית נעימה, תוך שמירה על זכויות הפרט והכלל. סעיפי התקנון, מהווים מסגרת ברורה לדפוסי התנהגות בבית הספר והם מחייבים. במהלך שנה זו, נעשה תהליך עדכון התקנון והתאמתו מחדש למדיניות משרד החינוך והנחיות חוזר מנכ"ל החדש, ספטמבר 2009, בנושא זה. תקנון בית הספר נועד להסדיר את מערכת היחסים בבית הספר ולהדריך את כל באיו, לגבי נהלי המוסד ודרך התנהלותו. התקנון נכתב, ברוח הערכים – שלאורם אנו מחנכים את תלמידנו – ערכים אלה, מנחים את פעולתינו בבית הספר ומהווים את המסגרת והשקפת העולם של המוסד – אנו סבורים כי "דרך ארץ קדמה לתורה". תפקידנו כמערכת חינוך, לחנך את הילדים לכבוד הדדי, לדאוג להגן על כל תלמיד ותלמידה מחד – ומאידך לשמור על "היחד", על מנת שתלמידינו – אזרחי המחר, כל אחד בנפרד וכולם יחד, יתפקדו בעתיד – כחברה איכותית.תפקידנו לחנך את ילדינו - לאורח חיים בריא ומטיב. תפקיד המורים בבית הספר הינו, לדאוג לקידומם של הילדים בתחומים האקדמאיים, חינוכיים וחברתיים. לאתר את המקום בו נמצא הילד ולקדמו בכל אחד מן התחומים. תפקידם של התלמידים בבית הספר הינו, ללמוד למלא את תפקידיהם הלימודיים והחברתיים – לעשות למען שיפור הישיגיהם ולתרום לחיים חברתיים, על פי כישוריהם ויכולותיהם. זכותו של כל תלמיד לאוזן קשבת ולזמן איכותי – בו יוכל התלמיד לשטוח בעיותיו, רצונותיו ומשאלות ליבו בפני מוריו. בברכה, רחל סיבוני, מנהלת בית הספר רציונל נהלי התנהגות ומשמעת דרכי תגובה א. התנהלות בחיי שיגרה זכותו של תלמיד, ללמוד באופן שקט – ללא הפרעה מאחרים ומאידך חובתו – של כל תלמיד – לשמור על השקט ולאפשר למורה לנהל שעור חץ מהפרעות והסחות שונות. 1. ציות להוראות של צוות בית הספר – יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר. על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי, גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה, שאינו מלמד אותם באופן ישיר ובכלל זה, מורה תורן ומורה ממלא מקום. 1. תגובות אפשריות במקרה של הפרה: רישום הערה, שיחה עם התלמיד ואזהרה, יידוע הההורים ואזהרה בכתב, דרישת התנצלות והזמנת ההורים לשיחה, העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר, ישיבה בחדר שקט בהפסקה. 2. התנהגות בזמן שיעור – על התלמידים לשבת במקום, להביא את הציוד הנדרש לשיעור, להקשיב ולבצע את המטלות הניתנות. ההשתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד. 2. תגובות אפשריות במקרה של הפרה: רישום הערה, שיחת בירור, שיחה עם ההורים/הודעה בכתב. במקרים חוזרים, העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר. תלמיד בית הספר זכאי לשהות בבית הספר אסתטי, נאה ומסודר. 3. שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר – יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת. יש לשמור על רכוש בית הספר ועל סביבתו. 3. תגובות אפשריות במקרה של הפרה: שיחת בירור, יידוע ההורים, עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה, הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום. על השיעורים להתחיל ולהסתיים במועדים שנקבעו, לפיכך ימצאו התלמידים והמורים, מיד בתום הצלצול בכתות הלימוד. 4. נוכחות ועמידה בזמנים – יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה. יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את הכיתה ללא קבלת רשות. תלמיד לא ישוטט בביה"ס במהלך יום הלימודים, ללא רשות. יציאה משטח בית הספר תיעשה באישור בכתב – ובליווי הורה בלבד. 4. תגובות אפשריות במקרה של הפרה: רישום הערה, שיחת בירור, יידוע ההורים/הזמנתם לשיחה, גיבוש תוכנית עם התלמיד לחיזוק אחריות בנושא הנוכחות, השלמת שעות ההיעדרות בפעילות למען ביה"ס או פעילות לימודית, פנייה לקצין ביקור סדיר. זכותו של כל תלמיד בבית הספר לפרטיות זכותם של התלמידים לחופש ביטויבתחום ההופעה האישית.(צבעי החולצות- בכל צבעי הקשת)בהתאם לכללי ביה"ס. זכותו של תלמיד - לחיות אורח חיים בריא 5. שימוש בטכנולוגיה אישית - כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך שעות הלימודים אסור בהחלט. יש להשאיר את המכשיר בתיק, כשהוא במצב סגור וכבוי. צילום באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט. בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם למכשירים, לאבדנם או לגנבתם. 5. תגובות אפשריות במקרה של הפרה: שיחת בירור, הפקדת המכשיר בבית הספר במקום בטוח והחזרתו בסוף יום הלימודים לתלמיד או הוריו, יידוע ההורים/הזמנתם לשיחה. 6.הופעה בתלבושת אחידה – בבית ספרנו לתלמידים תלבושת אחידה: חולצת טי עם שרוול קצר או ארוך או סווצ'ר במגוון צבעים. יש להטביע על הבגד את סמל בית הספר.7. תספורת - אין להגיע לביה"ס בשיער צבוע ובתספורות בעלות מספר מפלסים/צורות (המתבצעות ע"י גילוח) וכו'. 8. אין להביא לביה"ס דברי מתיקה. יש להשתתף בשבוע הבריאות הבית ספרי.יש להשתדל להגיע ברגל בימי שישי לביה"ס 6. תגובות אפשריות במקרה של הפרה: רישום בסעיף תלבושת, שיחת בירור, שיחה עם ההורים/הודעה בכתב, בפעילות בזמן הפסקה, הערה בתעודה. 7. תגובות אפשריות במקרה של הפרה: רישום בסעיף הופעה, שיחה עם הורים, חבישת כובע בתחום ביה"ס עד להגעה בהופעה ההולמת את רוח ביה"ס. 8. תגובות אפשריות במקרה של הפרה: שיחת בירור ויידוע עם ההורים. ב. טיפול באירועי אלימות זכותם של כל באי בית הספר: תלמידים, מורים והורים – לחיות בסביבה מכבדת, לפיכך, מערכת היחסים תושתת על כבוד הדדי. המורים, ההורים והילדים יפנו זה לזה, באורח המכבד את כללי השיח במוסד חינוכי ושאינו פוגע ברגשותיו של האחר. 1.יש להתייחס בכבוד ובנימוס לחברים, למורים למבוגרים ולתלמידים בבית הספר. אין לאיים, ללעוג על רקע גזעני או אחר, לפגוע בכבוד ההורים או אחר ולבטא אמירות בעלות גוון מיני. 2. אלימות פיסית אסורה בהחלט "אפס סובלנות לאלימות". אין לנקוט באלימות פיזית (בעיטה, דחיפה, נשיכה, צביטה, סטירה, מכה וכדמ'). הטלת חרם, הפצת שמועות באינטרנט ו/או במכשירים ניידים – אסורים בהחלט. הצקות ומעשה בריונות – אסורים בהחלט. תגובות אפשריות במקרה של הפרה: שיחת בירור, ידוע המחנכת, יידוע ההורים, שיחה עם התלמידים ואזהרה, הטלת עבודה בנושא, ישיבה בחדר שקט בהפסקה, העברה לכיתה מקבילה, בניית תוכנית חינוכית אישית (תרומה לקהילה, עשייה מתקנת וכדמ'), השעייה מביה"ס. 1. דוח ראשון - לבן – תיעוד האירוע, שיחה עם מחנכת. 2. דוח שני - צהוב – אזהרה שיחה עם מחנכת ו/או יועצת, ידוע הורים (טלפונית) 3. דוח שלישי - אדום – הרחקה. אלימות, מילולית או פיזית, המופנית כלפי הצוות החינוכי ועובדי המוסד החינוכי היא הפרה בוטה וקשה של ערכים אנושיים וכללי מערכת החינוך והתגובות האפשריות במקרה כזה חמורות ביותר: שיחה, הזמנת ההורים לביה"ס, ענישה חינוכית, השעייה מיידית. כמו כן תשקול המועצה החינוכית פדגוגית של בית הספר דיווח לפקיד סעד ו/או משטרה, לפיקוח הכולל ולרשות המקומית. לידיעתכם מוטלת על בית הספר חובה על פי נוהל או על פי חוק לדווח לפקיד סעד ו/או משטרה, הפיקוח הכולל והרשות המקומית על אירועי אלימות כגון: סחיטת דמי חסות, עבירות של פריצה, גרימת נזק בזדון והצתה. נשיאת מכשירים מסוכנים, פגיעה חמורה באמצעות האינטרנט, שימוש בטלפון נייד לצילום בזמן שיעור ללא ידיעה, וכן שימוש לרעה בתצלומים של תלמידים או מורים שנעשו בשטח בית הספר. נוכחות באירוע אלימות חמור תוך עידוד והתלהמות, הפרת כללי התנהגות בטיולים ובפעילויות בית ספריות במקרים האלה: היעלמות, התנהגות מסכנת וכדמ'. (חוזר מנכ"ל ספטמבר 2009)